Upravit stránku
Odlučovače slouží k ochraně vodního ekosystému před nepříznivými účinky ropných a jiných škodlivých látek. Odlučovače zachycují tyto látky ze znečištěné nebo dešťové vody, která odtéká z průmyslových prostor do kanalizace.

Ve společnosti Gtrade s.r.o. nabízíme špičkové odlučovače ropných látek značky Techneau na základě dodaných specifikací. Tyto odlučovače se vyrábějí z polyetylénu, polyesteru a oceli a dokážou zachytit látky v podobě kalu (těžší než voda) a ropné látky lehčí než voda, které se drží na hladině. Odlučovače pracují na dvou základních principech:

 1. gravitační odlučování látek těžších než voda (kal)
 2. flotace ropných látek zdokonalená použitím koalescenčního filtru

Základní konstrukce odlučovače ropných látek se skládá ze dvou částí - kalové jímky a vlastního odlučovače. Součástí je automatický ventil zabraňující úniku ropných látek. Vhodný typ odlučovače se určí normou ČSN EN 858-1 a 2, podle povodí, povolené výtokové hodnoty znečištění (NEL) a dalších pravidel. S určením vhodného typu odlučovače vám rádi pomůžeme.

 • Pro znečištěné vody (technologické provozy) se používají koalescenční odlučovače s kalovou jímkou.
 • Pro vody dešťové s nebezpečím kontaminace (parkoviště, silnice) se používají koalescenční odlučovače s obtokem.
 • Pro znečištěné vody z mycích zařízení a mycích míst je nutné používat odlučovače se zvětšenou kalovou jímkou.
„K návrhu vhodného odlučovače poskytujeme technický list, výkres v DWG, dále výkres osazení, provozní řád, deník a certifikát CE výrobku. Podklady jsou zdarma (pro projektanty), případně zahrnuty do ceny odlučovače (pro stavební firmy).“
Ing. Dana Gronová | společnost G TRADE spol. s r.o.

2 třídy odlučovačů a odlučovače s obtokem

Norma ČSN EN 858-1 definuje dvě třídy odlučovačů a také odlučovače s obtokem, které fungují obdobně jako klasické odlučovače, avšak v případě velkých srážek jsou schopny pojmout až přibližně 5x větší průtok vody. Průtok komorou odlučovače je limitován tak, že po dosažení maximálních přípustných hodnot vystoupá hladina vody v komoře kalové jímky do úrovně vtokové části, odkud se přelije do obtoku, aniž by byla narušena funkce odlučovače.

Třída 1

 • Maximální přípustný obsah zbytkového oleje 5 mg/l
 • Údaj z normy ČSN EN 858-1
 • Model s koalescenčním filtrem
Grafické vyobrazení odlučovače ropných látek.

Třída 2

 • Maximální přípustný obsah zbytkového oleje 100 mg/l
 • Údaj z normy ČSN EN 858-1
 • Model bez koalescenčního filtru
Odlučovač ropných látek řady ARONDE.

Nová řada TechnauSphère

Nová řada odlučovačů lehkých kapalin TechnauSphère vám nabídne snadnou údržbu a účinné předčištění odpadních vod. Mezi její výhody patří nová koalescenční jednotka, nový uzávěr a koncepce nádrže.

Snadná montáž i údržba 

Vše, co na řadě TechnauSphère naleznete, bylo vyvinuto tak, abyste mohli montáž provádět v nejrůznějších podmínkách stavby. Vizuální kontrolu i celkové vyčištění snadno provedete díky středové kalové jímce, umístěné s průleznou šachtou. Zařízení mají válcovitý vstupní otvor, díky kterému můžete vybírat ze standardního polyetylenového nebo betonového nástavce. Napište nám, rádi vám doporučíme nejvhodnější řešení.

Inovace řady TechnauSphère

 • Nová koalescenční jednotka – lze ji lehce vyjmout, což vám zajistí velice snadnou údržbu
 • Nové řešení vnitřních průtoků – hydrodynamická cirkulace v zařízení

 

 • Nová koncepce nádrže – díky ní můžete zařízení umístit do větší hloubky
 • Nový uzávěr – díky automatickému uzávěru jsou zařízení dokonale utěsněná

Nabízené varianty odlučovačů ropných látek:

Odlučovače typu EH05 a DHFENejpoužívanější typy odlučovačů s kalovou jímkou a automatickým ventilem s průtokem 1,5-40 l/s. Vhodné na čištění areálových a parkovacích ploch a komunikací.
Odlučovače typu EH10 a DHLF EOdlučovače s obtokem vhodné pro plochy s přívalovými dešti, které je nutné převézt obtokem, aby nebyla narušena čistící funkce odlučovače.
Odlučovače typu EH15-EH16 a GDHFEMají zvětšenou kalovou jímku k zachycení nečistot. Používají se k mycím plochám – automyčkám, při oplachu znečištěné techniky.
Odlučovače typu EH20 a HFEOdlučovače bez integrované kalové jímky. Používají se ke stávajícím kalovým jímkám k dočištění vody.
Odlučovače typu EH25 a DHFGravitační odlučovače bez koalescenčního filtru. Používají se při požadavku na výstup znečištěné vody NEL < 100 mg/l.
Odlučovače typu EH30 a DHLFStejné jako u předchozích typů. Mají navíc obtokové potrubí k odvodu přívalového deště
Odlučovače typu EH26-EH36 a DHHFGravitační odlučovače s velkou kalovou jímkou.
Odlučovače typu EH40 a HEGravitační odlučovače bez kalové jímky. U těchto typů musí být předsazena jímka stávající nebo větší kapacity než jsou integrované jímky v odlučovačích ropných látek.
Odlučovače typu ED a DHSamostatné kalové jímky, které se dají předsadit před odlučovače typu EH20, DHF, EH30 a DHLF.
Velkoprůtokové odlučovače z polyesteruOdlučovače s kapacitou 20-700 l/s. Vhodné k osazení do větších hloubek a do terénu s výskytem spodní vody.

Značka Techneau – kvalita zaručena!

Všechny odlučovače Techneau jsou samonosné bez nutnosti obetonování. Jsou vyráběné bez spojů a nutnosti svařování, což usnadňuje údržbu a zvyšuje jejich životnost (minimálně 50 let). Firma Techneau poskytuje na odlučovače záruku 10 let (pro ocelové odlučovače) nebo 15 let (pro polyetylenové a polyesterové odlučovače).

Cena těchto odlučovačů se pohybuje od 20 tisíc do miliónů dle typu a kapacity zařízení. Firma Techneau dále zajišťuje proškolení pracovníků stavební firmy, kteří provedou odbornou montáž.

Pravidelná údržba a kontrola odlučovačů

Odlučovače ropných látek musí procházet pravidelnou kontrolou. Kontroluje se celkový stav zařízení, výška hladiny usazených kalů a odloučených látek, provozní deník, elektrické signalizace atd. Při shledání závadného stavu je nutné pozvat odbornou firmu a sjednat nápravu. Dále se musí pravidelně odvážet a zneškodňovat kal a odloučené látky, udržovat koalescenční filtr atd. Kontroly a údržba se provádí v těchto intervalech:

 • 1x za 14 dní u odlučovačů silně zatížených
 • 1x za měsíc u odlučovačů v běžném provozu

Soubory ke stažení

ED a DE Kalová jímkapdf305.95 KB

ED a DE Kalová jímka

EH05 a DHFE s kalovou jímkou a koalescenčním filtrempdf283.86 KB

EH05 a DHFE s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem

EH10 a DHLFE s kalovou jímkou, koalescenčním filtrem a obtokempdf292.33 KB

EH10 a DHLFE s kalovou jímkou, koalescenčním filtrem a obtokem

EH15-EH16 a GDHFE s koalescenčním filtrem a velkoobjemovou kalovou jímkoupdf286.06 KB

EH15-EH16 a GDHFE s koalescenčním filtrem a velkoobjemovou kalovou jímkou

EH20 a HFE s koalescenčním filtrempdf276.88 KB

EH20 a HFE s koalescenčním filtrem

EH25 a DHE s kalovou jímkoupdf281.09 KB

EH25 a DHE s kalovou jímkou

EH30 a DHLE s kalovou jímkou a obtokempdf288.46 KB

EH30 a DHLE s kalovou jímkou a obtokem

EH35-EH36 a GDHE s velkoobjemovou kalovou jímkoupdf280.63 KB

EH35-EH36 a GDHE s velkoobjemovou kalovou jímkou

EH40 a HEpdf259.23 KB

EH40 a HE

EN a CNE Neutralizační jímkapdf252.34 KB

EN a CNE Neutralizační jímka

Jak vybratpdf187.89 KB

Jak vybrat

Příslušenstvípdf365.39 KB

Příslušenství

Nová řada TechnauSphèrepdf2.60 MB

Nová řada TechnauSphère

Instalacepdf231.42 KB

Instalace

ORL Polyester 20 - 200 l velkoprutokove, Techneaupdf4.83 MB

ORL Polyester 20 - 200 l velkoprutokove, Techneau